Zaměstnání v klidu? S pojištěním v zádech!

Zaměstnání v klidu? S pojištěním v zádech!

Jak si být jistý v zaměstnání, že nedojde nejen k pochybení, které by znamenalo vyhazov, ale také ke škodě na životě, zdraví nebo majetku? To nikdo nikomu nezaručí, protože každý zaměstnanec pracuje nebo manipuluje s celou řadou elektronických nebo měřicích zařízení, laboratorních přístrojů nebo používá pro výkon svého povolání firemní vůz. U všeho existuje riziko nechtěného poškození a případné škody jdou na vrub zaměstnance. Vhodnější je krýt se kvalitním pojištěním!

Jistota v každé době

Mít jistotu v práci je dobré nejen v době krize, ale vždycky. A pojištění odpovědnosti pro zaměstnance vám zaručí, že i v případě vámi způsobené škody nebudete muset platit svému zaměstnavateli částku až do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Tato částka je stanovena jako maximální možná zákoníkem práce, kterou může zaměstnavatel po svém zaměstnanci požadovat. Musí však být zřejmé, že došlo ke škodě porušením povinností zaměstnance během plnění zaměstnavatelem zadaných pracovních úkolů.

Pro administrativu i obchodní zástupce

Pojištění odpovědnosti zaměstnance lze smluvit pro všechny pracovní pozice. U pojišťovny ERGO je tato pojistka na výběr ve 3 variantách, přičemž u standardní se neposuzuje pracovní náplň a hodí se pro administrativní, laboratorní nebo technické pracovníky, kteří neopouštějí své pracoviště. Naopak varianty ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly zaměstnancům používajícím firemní vozy nebo dokonce s přidělenými vozy, které využívají také pro soukromé účely.

500 000 Kč s nízkou spoluúčastí

Maximální pojistná částka pro tento produkt je 500 000 Kč s ohledem na to, že zaměstnavatel může požadovat maximálně 4,5násobek hrubé měsíční mzdy. Spoluúčast si může sjednávající určit sám, je vždy povinná a maximální její výše je 5 000 Kč. Pojistka má celosvětovou platnost a hodí se proto také při služebních pracovních cestách nebo výjezdech do blízkého i dalekého zahraničí.

Pojištění