Životní pojištění pro dítě. Proč ho řešit?

Životní pojištění pro dítě. Proč ho řešit?

Životní pojištění je pojistným produktem, který se striktně doporučuje všem osobám v produktivním věku. Jenže také u dětí dává životní pojištění smysl. Prozradíme vám, proč byste jej měli svému dítěti zřídit třeba už krátce po narození.

Je dítě zdravé? Nečekejte na nemoc

Pojišťovny mnohem ochotněji pojišťují zdravé lidi. Je to zcela logické. Pokud trpíte například nějakou chronickou nemocí, tak uzavření životního pojištění, které se na tuto nemoc vztahuje, by takřka jistě znamenalo, že dojde k pojistné události. Pojišťovny ale pracují s pravděpodobností a tzv. pojistnou matematikou. Pokud by to nedělaly, nemohly by ekonomicky fungovat.

Pokud si tedy sjednáváte životní pojištění a trpíte například poruchou imunity, je pravděpodobné, že pojišťovna odmítne pojistit celou řadu souvisejících komplikací a další závažná onemocnění. Je to vinou zvýšené pravděpodobnosti, že taková událost v budoucnu nastane.

Pokud je tedy vaše dítě zcela zdravé, neznamená to, že životní pojištění nepotřebuje. Naopak jde o nejlepší moment, kdyživotní pojištění zřídit. Získáte komplexní životní pojištění, které bude krýt takřka všechna životní rizika a všechna onemocnění, u kterých je to v případě životních pojištění obvyklé.

Jde také o finanční zajištění rodičů

Zejména u nejmenších dětí znamená jejich onemocnění výpadek příjmů rodičů. Ať už je dítě hospitalizované, nebo zůstává v domácí péči, přítomnost alespoň jednoho z rodičů bývá nezbytná. Pokud jde o rodiče pracujícího, může být pro rodinu výpadek příjmů zásadní. Životní pojištění dítěte vás před tímto výpadkem může ochránit, součástí pojistky totiž může být nárok na platbu za každý den hospitalizace potomka zpravidla ve výši několika set korun.

Získáte finance na náročnou léčbu či trvalé následky

Ať už jde o nemoc či poranění, z titulu životního pojištění může dítě získat plnění, které vám jako rodičům pomůže financovat nákladnou léčbu či nucenou změnu každodenního života. Kromě platby za léky či léčebné postupy může jít o pořízení invalidního vozíku, přestavbu domácnosti apod. V jiných případech si dítě může peníze odložit stranou pro vhodnou příležitost.

Platba se může v závislosti na typu nemoci či poranění řádově pohybovat od jednotek tisíc korun až po vyšší miliony.

Smlouvu už nikdy nezískáte výhodněji

Náklady ve zdravotnictví neustále rostou, a to nejen vinou inflace. Životní pojištění proto také v čase zdražuje. Jednou uzavřená smlouva se zpravidla nemění. Proto obecně platí, že nejlepší čas pro uzavření pojistné smlouvy je dnes. Budoucí podmínky, budete-li se sjednáním otálet, pro vás zpravidla budou spíše nákladnější.

Zdroj foto: Tatyana Kuznetsova / Shutterstock.com

Pojištění