Financování pomocí faktoringu nejen v době covidu

Financování pomocí faktoringu nejen v době covidu

Doba covidu je těžká pro mnohé firmy. Zakázek je málo, zisky klesají, a pokud se navíc musí čekat, než zákazník či odběratel zaplatí pohledávku, kolikrát se může stát, že není z čeho na výplaty. Přesně tuto situaci však řeší faktoring. Díky faktoringu není potřeba na peníze čekat.

České názvy pro faktoring jsou také prodej faktur, prodej pohledávek či zkrácení splatnosti faktur. Tato jména poměrně přesně popisují, o čem vlastně faktoring je.

Jak funguje faktoring?

Faktoring není nic jiného, než že prodáte své faktury nějaké jiné společnosti, typicky bance. Ta vám okamžitě proplatí určité procento dané pohledávky. Pozor, neproplácí ji celou, proplácí např. pouze 90 % hodnoty. Zbylých 10 % dostanete tehdy, až klient pohledávku splatí.

Pokud bude mít klient (dodavatel, zákazník) problémy se splácením, svých 10 % nikdy neuvidíte. Jiná situace nastává v případě tzv. bezregresního faktoringu. Tam máte pohledávky pojištěné a platíte si za to, že vám bude proplaceno celých 100 %, i kdyby klient nezaplatil.

Pro koho je faktoring vhodný?

Faktoring často využívají například stavební firmy či jiné společnosti, které mají zakázky za vyšší částky. Fakturujete-li 5 000 korun, asi pro vás není zase takový rozdíl, jestli je klient zaplatí zítra, nebo za dva týdny. Pokud se však bavíme o půl milionu, může datum obdržení této částky hrát pro firmu nemalou roli.

Má faktoring nějaké nevýhody?

Menší firmy s malým obratem na něj obvykle nedosáhnou. Faktoring nabízí banky a tito klienti pro ně nejsou zajímavými. Ještě před podepsáním smlouvy je také nutné si pečlivě ověřit, kolik zaplatíte na poplatcích a jak dlouhá je splatnost pohledávek.

Faktoring vs. forfaiting

Faktoring je určen pro postoupení krátkodobých pohledávek (splatnost měsíc až čtyři měsíce), pro dlouhodobé a střednědobé pohledávky je tady forfaiting. Forfaiting probíhá spíše na mezinárodní úrovni, faktoring v tuzemsku.

Firemní finance